Fagligt Netværk for infrastruktur til bredbånd

Medlemskab


Formål for Fagligt Netværk for infrastruktur til bredbånd

 

Netværket har til formål at sikre god modtagelse og høj kvalitet i forbrugernes tv-, telefon- og bredbåndsforbindelser.


Netværket har fokus på husstandsinstallationer og signalfordelingsanlæg.


På baggrund af faglige oplæg fra deltagerne i netværket eller inviterede gæster, drøftes emner af relevans
indenfor netværk­ deltagernes arbejdsområde.


Netværket samarbejder med andre fora, der har interesser på området.


De faglige drøftelser og erfaringsudvekslingen skal bidrage til at højne kvaliteten af deltagernes eget arbejde.


Netværket formidler fælles anbefalinger til branchen om forbrugerinstallationer
og signalfordelingsanlæg med det formål at sikre høj kvalitet

Fokusområder

 

Forbrugerinstallationer

Netværket udarbejder og vedligeholder anbefalinger og forslag til best practice for forbrugerinstallationer,
herunder anbefalinger til, hvorledes operatører og forhandlere af forbrugerudstyr 
kommunikerer fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige typer af udstyr.

Netværket udarbejder og vedligeholder anbefalinger for en operatør-godkendelsesmodel
for udstyr til Netværket drøfter og udarbejder responsa og konsekvensanalyser
i forbindelse med indførelse af nye teknologier, der berører forbrugerinstallationer.


Signalfordelingsanlæg (tv, telefoni, internet)

Netværket udarbejder og vedligeholder anbefalinger for etablering, vedligehold og drift af signalfordelingsanlæg.

Netværket drøfter og udarbejder responsa og konsekvensanalyser i forbindelse med
indførelse af nye teknologier, der berører signalfordelingsanlæg.

Priser og typer af medlemskab


Der er forskellige typer af medlemskab i Fagligt Netværk,

idet der differencieres mellem de forskellige typer af virksomheder. 

Typer og priser fremgår herunder. 


TV- og teleoperatører

8.250 kr. pr. år. 


Foreninger

3.850 kr. pr. år.


Leverandører

3.850 kr. pr. år.


Rådgivende ingeniører

3.850 kr. pr. år.


Installatører

850 kr. pr. år. 


Alle priser er 2024-priser og er ekskl. moms. 

Kontingent opkræves årligt til betaling i februar måned.
Nyindmeldte medlemmer opkræves forholdsmæssigt det første år.

Medlemskabets betingelser


Betaling, indmeldelse og udtrædelse

Deltagere i netværket betaler et årligt deltagerbidrag med opkrævning primo februar,
som er differentieret på typer af virksomheder og organisationer. 

Indmeldelse sker ved betaling af deltagerbidrag for det år i hvilket indtræden i netværket sker.

På netværkets efterårsmøde, som afholdes inden udgangen af september, fastsættes deltagerbidrag for det kommende år.


Udtrædelse af netværket kræver varsling.
Udtrædelse sker ved mail-henvendelse til sekretariatet senest den 31. juli.
En udtræden har altid virkning fra regnskabsårets udløb.

Hvis der på efterårsmødet foreslås en stigning i deltagerbidrag, der overstiger 10 procent af foregående års deltagerbidrag,
kan udtrædelse ske i forbindelse med efterårsmødet.


Regnskabsåret følger kalenderåret.