Fagligt Netværk for infrastruktur til bredbånd

Udgivelser af

Fagligt Netværk for infrastruktur til bredbånd

Vejledende tekniske retningslinjer

for fællesantenneanlæg

 

Fagligt Netværk for infrastruktur til bredbånd har udviklet de vejledende tekniske retningslinjer for fællesantenneanlæg. 


Dokumentet er senest opdateret i maj 2018.

Vejledning til kabel-tv-husinstallationer

 

Fagligt Netværk for infrastruktur til bredbånd har udviklet en vejledning til kabel-tv-husinstallationer.


Dokumentet er opdateret pr. juli 2020.